Støtte til bestyrelses arbejde

Vi hjælper med jeres bestyrelsesarbejde, så I undgår at drukne i praktiske opgaver. 

Hjælp til det praktiske arbejde. I mange, såvel mindre som mellemstore virksomheder, er der typisk personsammenfald mellem ejer og den daglige ledelse af virksomheden. Dette stiller store krav til bestyrelsesarbejdet, da ledelsen ellers ofte vil være styret af de daglige udfordringer i virksomheden – og ikke har fuld fokus på virksomhedens fremtidige udfordringer. MH Ledelse kan hjælpe med at udfærdige nødvendigt materiale til bestyrelsesmødet, facilitere bestyrelsesmøder og udfærdige referat.

Sparring til det strategiske. MH Ledelse kan være din sparringspartner i forhold til det strategiske arbejde med bestyrelse og kan hjælpe såvel ledelse som bestyrelse med at lave en relevant agenda for dit bestyrelsesmøde. Vi tilbyder tillige at være trusted advisor for bestyrelsen og støtte i strategiarbejdet, således at blandt andet bestyrelsesarbejdet sker med respekt for de forskellige interessenters behov og ønsker. Kontakt os for aftale om et fortroligt og uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte ønsker og muligheder.

Søger du et nyt bestyrelsesmedlem?
Leder du efter et nyt bestyrelsesmedlem eller er der brug for nye kompetencer i dit advisory board?
Hvis MH Ledelses kompetencer matcher dine behov til fremtiden, er du velkommen til at kontakte os med henblik på en drøftelse af dine ønsker til den fremtidige bestyrelse, og hvorledes vi kan bidrage til et endnu  mere værdiskabende bestyrelsesarbejde. 

 

Beslutningsprocesser

Det frugtbare bestyrelsessamarbejde

Nogle gange kan der være behov for at udvikle bestyrelsessamarbejdet. Vi sætter fokus på at skabe et fælles og professionelt afsæt for effektivt og værdiskabende samarbejde. Vi arbejder med jeres bestyrelses specifikke samarbejdsform, kommunikation og forventningsafstemning for at optimere de gode beslutningsprocesser.  Hvis du ønsker et mere effektivt bestyrelsesarbejde, så kontakt os gerne og hør hvad vi kan gøre for dig.

Særlige forhold

Anderledes bestyrelse

Nogle typer af bestyrelsessarbejder har særlige forhold, der skal tages hensyn til. Det kan være bestyrelsesarbejde i særlige typer af organisationer, eller det kan være bestyrelsesmedlemmer, der har flere forskellige hatte på. I disse situationer kan en sparringspartner udefra være en effektiv måde, hvorpå man får revurderet de forskellige elementer i bestyrelsesarbejdet såsom formål, ansvar, kerneopgaver, roller og magt.

Trusted advisor for bestyrelsen og støtte i strategiarbejdet

Vi tilbyder tillige at være trusted advisor for bestyrelsen og støtte i strategiarbejdet, således at blandt andet bestyrelsesarbejdet sker med respekt for de forskellige interessenters behov og ønsker. Kontakt os for aftale om et fortroligt og uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte ønsker og muligheder.