Produktrentabilitet

I en analyse af produktrentabilitet kigger vi på, hvordan vi skaber mest profit for hver solgt enhed. Vi nær-studerer alle aspekter af operationen, begyndende med køb af råvarer til brug i produktionsprocessen, metoderne til produktion, og selv de omkostninger der er forbundet med emballeringen af produktet. Vi giver dig overblik over dit produktsortiment og rådgiver om, hvor du bør satse dine vækstressourcer med henblik på at øge din indtjening.

Pareto reglen (80/20). Også her gælder oftest Pareto reglen, hvor 20% af dine produkter udgør 80% af omsætningen.  Vi hjælper med at skabe overblik over mulighederne for at udvikle og optimere de produkter, der skaber mest omsætning for virksomheden. Samtidig kigger vi på de produkter, som ikke skaber stor omsætning. Vi samler jeres data og foretager analyser, for at vurdere hvilken strategi der vil være bedst for virksomheden. 

Få overblik over dit produktsortiment. Nogle af jeres produkter er måske ny-udviklede, mens andre af produkterne i kundernes øjne kan være tæt på at være forældede. De enkelte produkter har dog hver især deres rolle at spille i jeres produktsortiment. Vi kigger på jeres produktportefølje i forhold til markedsandele og markedsvækst og hjælper med at træffe valg, der er bedst for jeres virksomhed.  

PRODUKTPORTEFØLJE

Hvilke faktorer påvirker

Når man ikke har overblik over produktrentabiliteten, kan man risikere, at ens produkter kan være tabsgivende, eller at de bliver det meget snart. Derfor er det godt at have analyseret denne, inden man lægger en strategi for virksomheden. MH Ledelse kan hjælpe med at analysere jeres produktsortiment ved brug af data om markedsvækst og -andele. 

RENTABILITET

Vi skaber mening i dine data

Mange virksomheder har allerede en masse data om deres virksomhed, som kan bruges til at lægge en strategi. Vi sammenstiller dine data med bruttoresultat, nettooverskud, antal af salg, fremskrivninger til udgifter og andre faktorer, der er relevante for at forstå dine data. Vi hjælper endvidere med at implementere de nye indsigter i virksomhedens videre strategi.

Product Life Cycle - forstå din produktlivscyklus

Hvis jeres virksomheder har produkter, som er populære og har været det i mange år, kan det være den type af produkter, man kalder ‘cash cows’. Disse produkter har typisk en stor markedsandel, men væksten i markedet er efterhånden aftagende. Det kan derfor dårligt betale sig at sætte mange kræfter ind på at øge afsætningen yderligere. I forhold til produktets livsforløbs befinder en ‘cash cow’ sig ofte i modningsfasen.  

Produkter, som ikke evner at indtjene dækningsbidrag til virksomheden og befinder sig i nedgangsfasen i forhold til product life cycle, bør man overveje at skille sig af med, inden de begynder at give tab. Der kan være særlige sortimentsmæssige grunde til, at man alligevel kan vælge at beholde dem. 

Det er vigtigt at sørge for at have produkter, som virksomheden tjener gode penge på, og som samtidig befinder sig i et marked, hvor der er vækst. Disse produkter befinder sig i vækstfasen, når man kigger på product life cycle. Hvis virksomhedens omsætning ikke kommer fra produkter i denne fase, er det vigtigt at skabe de rette forhold for udvikling af disse type produkter. Her er nemlig tale om produkter, som har potentiale for at erobre markedsandele hurtigt og derved sikre virksomhedens indtjening i fremtiden. 

Måske har I produkter i et marked, hvor der er kraftig vækst, men samtidig har I en relativ lille markedsandel. Her er det vigtigt at gribe ind og lave nogle strategier for at optimere, således at man vinder markedsandele, mens markedet stadig er i vækst. Ofte starter de fleste produkter i denne kategori, da de ligger i introduktionsfasen i forhold til product life cycle, og disse kræver opmærksomhed og typisk meget forskellige strategier, for at man sikrer at de får gennembrud på markedet.