Processen

Vi hjælper dig med at opnå de ønskede resultater i din virksomhed. I denne proces har vi fokus på fire nøgleord: Omsætning, Indtjening, Kundeloyalitet og Kvalitet.
Ved at inddrage disse faktorer i processen sikrer vi, at formålet med indsatsen er tydelig. Det er derfor altid en god ide, at processen tillige indeholder en vurdering af, hvilke faktorer ønsket om forandring er drevet af.

Forandring

Den forandring som vi ønsker, tager udgangangspunkt i HVAD, HVORFOR og HVORDAN. HVAD ønsker vi at at forbedre? HVORFOR ønsker vi at forbedre det? HVORDAN ønsker vi at gennemføre det? Disse spørgsmål skal sikre, at vi går igang med processen med et udtalt mål for øjet og dermed har fælles fokus på den forandring, som vi har valgt at gennemfører. Det er så at sige vores navigationskort, der skal sikre, at processen har rette fokus. Ønsket om forandring drives ofte af 4 faktorer:

Omsætning

Vi ser sammen på din virksomheds vækstpotentiale. Kan der sælges mere til eksisterende kunder? Kan der skaffes nye kunder? Vi lægger en plan for, hvordan omsætningen i din virksomhed kan forøges.

Indtjening

Hvordan kan indtjeningen i din virksomhed forbedres? Kan der sælges mere til eksisterende kunder? Eller måske skal fokus rettes mod at sælge flere varer med høj end med lav indtjening?

Kundeloyalitet

Glade og tilfredse kunder vender som regel tilbage – Loyale kunder henviser ofte nye kunder, fordi de er tilfredse. Desværre sker det modsatte også. Fokus bør derfor altid være på, at gøre utilfredse kunder glade, så ikke de skader din virksomheds omdømme.

Kvalitet

At sikre høj kvalitet i virksomheden er altafgørende for kundetilfredsheden. Lover I jeres kunder noget uden at overholde det? Opstår der fejl i leverancerne? Vi hjælper med at lokalisere, hvad det er, der er svært, så kvaliteten kan opretholdes bedst muligt.  

Vores udviklingsproces

Op nå de ønskede resultater

Udgangspunktet for vores proces er, at vi tager afsæt i en analyse, der viser hvorledes den nuværende drift forløber. Denne analyse baseres på de tilgængelige data og tal, der kan leveres fra virksomhedens administrative systemer. Endvidere kan de nuværende processer være udgangspunktet for en analyse, hvor virksomhedens processer beskrives f.eks. gennem et interview med relevante medarbejdere.
På baggrund af analysen udarbejdes en anbefaling til ændringer, der indeholder et estimat på, hvor stor effekt den anbefalede ændring vil give virksomheden. 
De i designfasen anførte anbefalinger skal herefter prioriteres og processen for implementering sættes igang.
Når de gennemførte ændringer er implementeret er det vigtigt at foretage en opfølgning, der viser, hvilken effekt de gennemførte ændringer har haft på driften eller processen. Dette for at sikre, at indsatsen har været målrettet og haft en reel effekt, som ønsket.