Kundesegmentering

Vi arbejder med kundesegmentering for at opnå at din investering afspejles både på virksomhedens top- og bundlinje – og ikke mindst giver et boost til salgsorganisationen. Med kundesegmentering som afsæt optimerer vi jeres salgsstrategier, gør dem operationelle og sikrer implementering og eksekvering på alle niveauer i organisationen.

Pareto reglen (80/20). Hvad er Pareto reglen – også kaldet Paretos Princip? Jo, det beskriver et 80/20 forhold, en slags skævdeling, som gør sig gældende i mange virksomheder. Ofte vil man opdage at 80% af virksomhedens indtjening kommer fra blot 20% af kunderne. Det er vigtig at være opmærksom på, hvem de resterende 80% er, så man kan udvikle denne kundegruppe og gøre dem mere rentable. Samtidig er det vigtigt at kigge på de 20% af kunderne, der skaffer den største del af indtjeningen, og igangsætte en proces for at udvikle denne kundegruppe til faste partnere, således at virksomhedens indtjening sikres.

Øg din virksomheds indtjening. Ved at kigge på dine kundesegmenter og eventuelt inddele dem i yderligere mindre segmenter, får du en langt større forståelse for dine kunder og derved også de behov, de har netop nu. Denne afklaring kan være med at til ramme dem bedre og få mere ud af dit marketingbudget. Sammen kan vi også kigge på, hvilke kunder der er mest attraktive for dig ved både at kigge på, hvem der har brug for din ydelser eller produkter, og også fx. hvem du kan skabe de bedste resultater med.  Vi bruger både analyser og dataindsamling for at træffe de bedste beslutninger. 

KUNDESEGMENTERING

Sorter i segmenterne og opnå bedre resultater

Er de kunder, som har mest brug for dine ydelser, de samme som dem, du bedst kan identificere dig med? Hvilke kunder er dem, du skaber de bedste resultater med, og hvilke kunder giver dig god omtale? Ofte vil de bedste kundesegmenter være mere end blot dem, du umiddelbart tjener flest penge på lige nu. Vi hjælper dig med en strategi, således at du får mest mulig ud af dine forskellige segmenter.

NICHESTRATEGI

Passer din forretningsmodel til kundens behov?

Uanset om dit produkt er simpelt eller kompliceret, har dine kunder forskellige grunde til at vælge netop dit fremfor konkurrentens. Nogle kunders krav kan omhandle selve produktet, mens andre lægger vægt på købsmetoden, pris, eller betjening. Når du vælger at segmentere kunderne ud fra en niche-strategi, arbejder vi med at tilpasse produktets forretningsmodel til det enkelte segment.  

Få indsigt i din kundekreds