Analyse af Produktrentabilitet

I en analyse af produktrentabilitet kigger vi på, hvordan vi skaber mest profit for hver solgt enhed. Vi nær-studerer alle aspekter af operationen, begyndende med køb af råvarer til brug i produktionsprocessen, metoderne til produktion, og selv de omkostninger der er forbundet med emballeringen af produktet. Vi giver dig overblik over dit produktsortiment og rådgiver om, hvor du bør satse dine vækstressourcer med henblik på at øge din indtjening.

Pareto reglen (80/20). Også her gælder oftest Pareto reglen, hvor 20% af dine produkter udgør 80% af omsætningen.  Vi hjælper med at skabe overblik over mulighederne for at udvikle og optimere de produkter, der skaber mest omsætning for virksomheden. Samtidig kigger vi på de produkter, som ikke skaber stor omsætning. Vi samler jeres data og foretager analyser, for at vurdere hvilken strategi der vil være bedst for virksomheden. 

Få overblik over dit produktsortiment. Nogle af jeres produkter er måske ny-udviklede, mens andre af produkterne i kundernes øjne kan være tæt på at være forældede. De enkelte produkter har dog hver især deres rolle at spille i jeres produktsortiment. Vi kigger på jeres produktportefølje i forhold til markedsandele og markedsvækst og hjælper med at træffe valg, der er bedst for jeres virksomhed.  

PRODUKTPORTEFØLJE

Hvilke faktorer påvirker

Når man ikke har overblik over produktrentabiliteten, kan man risikere, at ens produkter kan være tabsgivende, eller at de bliver det meget snart. Derfor er det godt at have analyseret denne, inden man lægger en strategi for virksomheden. MH Ledelse kan hjælpe med at analysere jeres produktsortiment ved brug af data om markedsvækst og -andele. 

RENTABILITET

Vi skaber mening i dine data

Mange virksomheder har allerede en masse data om deres virksomhed, som kan bruges til at lægge en strategi. Vi sammenstiller dine data med bruttoresultat, nettooverskud, antal af salg, fremskrivninger til udgifter og andre faktorer, der er relevante for at forstå dine data. Vi hjælper endvidere med at implementere de nye indsigter i virksomhedens videre strategi.

Product Life Cycle - forstå din produktlivscyklus