Hvordan kan en forretningsudviklingsproces forløbe


Procssen

Analyse:

Udgangspunktet for vores proces er, at vi tager afsæt i en analyse, der viser hvorledes den nuværende drift forløber.

Denne analyse baseres på de tilgængelige data og tal, der kan leveres fra virksomhedens administrative systemer.

Endvidere kan de nuværende processer være udgangspunktet for en analyse, hvor virksomhedens processer

beskrives f.eks. gennem et interview med relevante medarbejdere.

 

Design:

På baggrund af analysen udarbejdes en anbefaling til ændringer. Denne anbefaling indeholder tillige et estimat på,

hvor stor effekt den anbefalede ændring vil give virksomheden, f.eks. i form af øget indtjening,

reduceret timeforbrug til en opgave eller reduktion i pengebinding.

 

Implementering:

De i design fasen anførte anbefalinger skal herefter prioriteres og processen for implementering sættes igang.

Her er stor involvering af virksomhedens organisation og det er derfor væsentligt, at den relevante del af

virksomheden har været involveret i processen fra opstart, for derved at opnå forståelse og engagement

for den igangsatte proces.

 

Opfølgning:

Når de gennemførte ændringer er implementeret er det vigtigt at foretage en opfølgning, der viser, hvilken

effekt de gennemførte ændringer har haft på driften eller processen.

Dette for at sikre, at indsatsen har været målrettet og haft en reel effekt, som ønsket.

 

Procssen1

Forandring

Den forandring som vi ønsker, tager udgangangspunkt i HVAD, HVORFOR og HVORDAN.

HVAD ønsker vi at at forbedre ?

HVORFOR ønsker vi at forbedre det ?

HVORDAN ønsker vi at gennemføre det ?

 

Disse spørgsmål skal sikre, at vi går igang med processen med et udtalt mål for øjet og dermed har

fælles fokus på den forandring, som vi har valgt at gennemfører.

Det er så at sige vores navigationskort, der skal sikre, at processen har rette fokus.

Ønsket om forandring drives ofte af 4 faktorer:

– Omsætning
– Indtjening
– Kundeloyalitet
– Kvalitet

 

Ved at inddrage disse faktorer i processen sikrer vi tillige, at formålet med indsatsen er tydelig.

Det er derfor altid en god ide, at processen tillige indeholder en vurdering af, hvilke faktorer ønsket om

forandring er drevet af.