Støtte til bestyrelsesarbejde


Støtte til bestyrelsesarbejdet. 

I mange, såvel mindre som mellemstore virksomheder, er der typisk personsammenfald mellem ejer og den daglige ledelse af virksomheden.

Dette stiller store krav til bestyrelsesarbejdet, da det ellers ofte vil være styret af de daglige udfordringer i virksomheden – og ikke have fuld fokus på virksomhedens fremtidige udfordringer.

MH Ledelse kan hjælpe såvel ledelse som bestyrelse med:

 – at lave en relevant agenda for dit bestyrelsesmøde

 – at udfærdige nødvendigt materiale til bestyrelsesmødet i rette tid

 – at facilitere bestyrelsesmøde således at alle høres – og alle emner behandles

 – at udfærdige referat af bestyrelsesmødet, således at beslutninger og aftaler dokumenteres og huskes.

Herved frigøres ressourcer fra de øvrige deltagere, således at den øvrige bestyrelsen kan have fokus på indhold og ikke proces.

Vi tilbyder tillige at være trusted advisor for bestyrelsen og støtte i strategi arbejdet, således at blandt andet bestyrelsesarbejdet sker med respekt for de forskellige interessenters behov og ønsker.

Kontakt os for aftale om fortroligt og uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte ønsker og muligheder.