Ledercoaching


Presentation. 3d

Ledercoaching

Vi tilbyder sparring og coaching til dig og dine ledere. 

Uanset om det drejer sig om ledelsesmæssige udfordringer eller ledelsesfaglige kompetencer 

kan vi tilbyde vores assistance.

Hvis din virksomhed er midt i en større forandringsproces, skal igennem en proces eller har været gennem en 

stor udvikling, er det værdifuldt at gøre status og få analyseret de ledelsesmæssige kompetencer og 

deres parathed til fremtiden.

Få inspiration til at udvikle væsentlige lederkompetencer, for at få succes – hos dig selv og dine ledere:

 

5 kernekompetencer for succesfuld ledelse:

Relationel forståelse:

Fornemmelse for følelser og empati for menneskelige reaktioner. Føl og forstå reaktioner før de sker.

Tillidsvækkende sparring:

Prioritér at have tid til den uformelle samtale, vær tilgængelig, vis sand interesse for dine medarbejdere

og deres udfordringer. Giv korrigerende kommunikation, som er til at forstå.

Konfronterende intervention:

Grib ind, når du ser uhensigtsmæssig adfærd. Vis hvad du mener og korriger på en direkte, men forstående facon.

Insisterende delegering:

Giv ansvar til talenter. Udfør positivt pres til dygtige folk. Vis tillid og støt op om processen.

Rodfæstet profil under pres:

Vær den samme, også når tingene ”spidser til”. Hold fast i dine værdier, også når du er under pres.

 

Hvilke kompetencer har I allerede i ledelsen – og hvilke bør I udvikle?

Lad os sammen lave en plan for dig og din ledergruppe med opfølgning.

 

Husk også troværdighed !

Troværdighed er basis for, at du og dine ledere bliver opfattet rigtigt af dine medarbejdere.

Hvordan får du og dine ledere troværdighed:

Gør hvad du siger og sig, hvad du gør !

Læg handling bag ordene.

Husk at både små episoder og store beslutning tæller i ”troværdighedsbilledet”.

Udvis smidighed og balance. Vær sikker –  på en ydmyg måde.